Kontaktujte nás

Telefon
Obchodní / technický
+420 704 506 461

Mail
info@ecowalburg.cz

Výrobce
ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L

Adresa
Str. Bishop Radu no. 7A, místnost č. 1, Bukurešť, Sektor 2, Rumunsko


Máte otázky? Máme odpovědi!

Máte otázky? Máme odpovědi!

Stačí nás kontaktovat.

Bogdan - Obchodní / technický
+420 704 506 461

Pošlete nám e-mail
info@ecowalburg.cz

Jeden z našich konzultantů vám co nejdříve zodpoví všechny vaše dotazy.

Podmínky a pravidla

Tento dokument svým obsahem zpřístupňuje uživatelům třetích stran nařízení týkající se podmínek používání webových stránek https://ecowalburg.cz/.

Používání těchto stránek (včetně přístupu, navigace a nákupu produktů na těchto stránkách) představuje implicitní souhlas s dodržováním podmínek uvedených v tomto dokumentu se všemi účinky a důsledky z toho vyplývajícími.

Správce webových stránek https://ecowalburg.cz/ si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah této smlouvy bez předchozího upozornění osob, které ji používají, dále jen "uživatelé". Uživatelé budou mít trvalý přístup k podmínkám používání služeb, aby do nich mohli kdykoli nahlédnout.

Obsah stránek a práva duševního vlastnictví
Obsah těchto stránek nesmí být používán, reprodukován, šířen, přenášen, vystavován k jiným než zákonem výslovně povoleným účelům. Vytěžování jakýchkoli informací s následným komerčním využitím, které přesahuje rozsah soukromého kopírování upraveného zákonem nebo za účelem prodeje či licencování a bez předchozího písemného souhlasu vlastníků vlastnických práv, představuje porušení podmínek.

Souhlasíte také s tím, že nebudete žádným způsobem ovlivňovat nebo zasahovat do bezpečnostních prvků webu, do prvků, které zabraňují nebo omezují používání, kopírování obsahu nebo do prvků, které posilují omezení používání webu nebo jeho obsahu.

Právo spotřebitelů jednostranně vypovědět smlouvu
Před nákupem se ujistěte, že jste si ověřili specifikace výrobku a jeho kompatibilitu na stránce výrobce. Obchodní vztahy mezi kupujícím a https://ecowalburg.cz/ jsou oficiálně upraveny nařízením vlády č. 130/2000, o ochraně spotřebitele při uzavírání a plnění smluv na dálku.

Spotřebitel má právo písemně oznámit obchodníkovi, že odstupuje od koupě, a to bez sankcí a bez uvedení důvodu do 10 pracovních dnů od převzetí výrobku nebo v případě služeb od uzavření smlouvy.

Správce stránek https://ecowalburg.cz/ se trvale snaží udržovat přesnost informací na těchto stránkách, ale někdy mohou obsahovat nepřesnosti (specifikace nebo ceny výrobků upravené výrobcem bez předchozího upozornění nebo chybné údaje). Upozornění: Fotografie jsou informativní a mohou obsahovat příslušenství, které není součástí standardních balení.

Podvody
Pro přístup k některým sekcím webových stránek a jejich používání může být nutné vytvořit si osobní účet. Tímto prohlašujete, že přebíráte plnou odpovědnost za všechny a jakékoli činnosti prováděné prostřednictvím účtu, který si na webových stránkách založíte, a proto vám doporučujeme, abyste zajistili bezpečnost hesla k účtu nebo jiných přístupových údajů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti vámi vlastněného účtu, musíte o tom neprodleně informovat správce stránek. https://ecowalburg.cz/ nenese odpovědnost za škody způsobené vám nebo způsobené třetím osobám jakéhokoli druhu, a to neoprávněným použitím účtu.

Rozhodné právo
Používáním webových stránek https://ecowalburg.cz/ uživatel souhlasí s tím, že podmínky používání a veškeré spory jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout mezi uživateli a správci https:// ecowalburg.ro/ nebo jeho sdruženími/partnery/propojenými osobami, se řídí rumunskými zákony. V případě jakýchkoli konfliktů se nejprve pokusíme o smírné řešení, a pokud smírné řešení nebude možné, bude konflikt řešen soudně v souladu s platnými rumunskými zákony.

Dostupnost služby
Správce https://ecowalburg.cz/ si vyhrazuje právo kdykoli a v jakémkoli zvoleném časovém intervalu změnit strukturu a rozhraní kterékoli stránky nebo podstránek webových stránek https://ecowalburg.cz/, přičemž má právo dočasně nebo trvale, částečně nebo úplně přerušit služby, které jsou prostřednictvím těchto webových stránek k dispozici veřejnosti, a to bez předchozího individuálního nebo obecného oznámení.

Jak dlouho trvá doručení?
Objednávky jsou doručovány z našeho skladu v Jilavě - Ilfově, Bukurešti, a na místo určení dorazí do 2-5 pracovních dnů od zaregistrování objednávky. Doba dodání se může lišit v závislosti na objemu registrovaných objednávek. Objednávka může být zpožděna maximálně o 24 hodin oproti standardní dodací lhůtě z důvodu počasí nebo jiných podobných situací.

Kdo mi doručí objednané produkty?
Výrobky jsou dodávány prostřednictvím našeho vozového parku.

Co mám dělat, když už výrobek nechci?
O vrácení výrobku můžete požádat maximálně do 14 kalendářních dnů od data přijetí objednávky.

Výrobek nelze vrátit v následujících případech:
Pokud vykazuje viditelné známky použití: je nezapečetěný a/nebo použitý.

Máte-li dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám používání, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese info@ecowalburg.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky vlastní a spravuje společnost ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L, rumunská právnická osoba, se sídlem v Str. Bishop Radu no. 7A, místnost č. 1, Bukurešť, sektor 2, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. j40/16552/2020, jedinečný registrační kód / kód DPH RO43400108. Pro snazší sledování informací byste měli vědět, že na naši společnost můžeme odkazovat pomocí výrazů "ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L", "my", "naše" atd. a na vás, jako uživatele a návštěvníka stránek, pomocí výrazů " uživatel", "vy" atd.

Tyto zásady popisují informace, které shromažďujeme, když navštívíte stránky https://ecowalburg.ro/. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů (pokud jste je poskytli) v souladu s těmito zásadami.

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a z nich. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Společnost ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L nenese žádnou odpovědnost za tyto zásady ani za způsob, jakým tyto webové stránky spravují svá data. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto stránky se s těmito zásadami seznamte.

Shromážděné informace
Pokud používáte naše webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:
- Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, které používáme při přístupu na naše webové stránky. Další podrobnosti naleznete v informacích o souborech cookie.
- Informace, které nám poskytnete při vyplňování kontaktního formuláře. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu.
- Informace, které nám poskytnete při vyplňování objednávkového formuláře. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, dodací adresu, různé velikosti.

Jak používáme vámi poskytnuté nebo shromážděné osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud musíme splnit smlouvu na základě vámi podané objednávky; pokud musíme splnit právní povinnost; pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a pro vaše zájmy, pokud vaše základní práva nemají před těmito zájmy přednost.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých technických, administrativních a provozních důvodů, například abychom zajistili, že obsah bude pro vás a váš počítač prezentován co nejefektivněji, abychom zlepšili naše webové stránky, včetně jejich funkčnosti, abychom spravovali naše webové stránky, abychom prováděli interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a výzkumných účelů, abychom mohli poskytovat obsah, včetně personalizovaného obsahu, který by vás mohl více zajímat, a také jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V těchto případech vás o souhlas požádáme samostatně a transparentně při poskytování vašich osobních údajů. Poté budete moci svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@ecowalburg.ro. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před jeho odvoláním.

Pokud potřebujeme osobní údaje pro splnění zákonných nebo smluvních povinností, je jejich poskytnutí povinné. To znamená, že pokud takové osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci řídit smluvní vztah nebo plnit povinnosti, které nám byly uloženy.

Vaše osobní údaje, jako jsou identifikační a kontaktní údaje, můžeme zpracovávat také za účelem možného uplatnění našich práv nebo stížností vůči vám v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, který je nezbytný pro uplatnění našich práv v případě možných sporů.

Vaše osobní údaje budeme nejčastěji používat následujícími způsoby:
- osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře, budou použity za účelem zaslání odpovědi na vaši žádost. Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním svých údajů společností ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L.
- osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím objednávkového formuláře, budou použity pro účely vyřízení vaší objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním svých údajů společností ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L.
- v případě nákupu produktu budou osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím objednávkového formuláře, použity pro účely zasílání informací o podobných produktech prodávaných společností ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L. Kdykoli můžete požádat o zastavení tohoto informování zasláním e-mailu na adresu info @ecowalburg.ro.
- technické informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookie, budou použity pro účely uvedené v "Informacích o souborech cookie".

Místo a doba skladování
Údaje o totožnosti a kontaktní údaje se ukládají na serverech v Evropské unii po dobu 5 let od podání žádosti. Pokud byla objednávka uhrazena, jsou údaje týkající se daňového dokladu uchovávány podle rumunských daňových předpisů po dobu 10 let, počínaje koncem účetního roku, v němž byly vystaveny.

Informace shromážděné partnery prostřednictvím souborů cookie mohou být spravovány servery umístěnými v Evropské unii nebo mohou být přenášeny mimo Evropskou unii. Další informace naleznete v Oznámení o souborech cookie.

Mezinárodní transfery
Zajišťujeme, že vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii, pokud nejsou zavedena odpovídající ochranná opatření, včetně:

- rozhodnutí o přiměřenosti vydané Evropskou komisí týkající se země nebo zemí určení; certifikaci "štítu na ochranu soukromí";
- schválený kodex chování spolu se závaznými a vymahatelnými závazky správce údajů nebo jím pověřené osoby v zemi mimo EU a EHP;
- schválený certifikační mechanismus spolu se závazným a vymahatelným závazkem správce údajů nebo osoby pověřené správcem údajů v zemi mimo EU a EHP uplatňovat příslušná ochranná opatření, nebo standardní smluvní doložky EU schválené Evropskou komisí.

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které pomáhají konkrétním webovým stránkám analyzovat, jak je používáte. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webové stránky budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech, které se mohou nacházet v EU, EHP a/nebo ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud je k tomu povinna ze zákona nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici.

Podrobné informace o společnosti Google a ochraně osobních údajů (včetně toho, jak můžete kontrolovat informace odesílané společnosti Google) naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy/partners.

Přístup k vašim osobním údajům
Máte právo požádat o kopii námi uchovávaných informací prostřednictvím žádosti o přístup. Chcete-li požádat o kopii údajů, které o vás uchováváme, nebo o aktualizaci svých údajů, kontaktujte společnost ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L na e-mailové adrese info@ecowalburg.ro.

Na osobní údaje, které má společnost ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L. k dispozici, se vztahují podmínky nařízení EU č. 679/2016, které dává subjektu údajů právo na přístup ke všem typům registrovaných informací, které má provozovatel údajů k dispozici, s určitými omezeními.

Práva subjektu údajů
Podle nařízení 679/2016 - GDPR máte právo požádat společnost ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L jako provozovatele osobních údajů o opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle nařízení 679 /2016 - GDPR máte právo podat stížnost u Národního úřadu pro dohled nad zpracováním osobních údajů se sídlem v B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sektor 1, poštovní směrovací číslo 010336, Bukurešť, Rumunsko.

Další podrobnosti získáte na adrese http://www.dataprotection.ro/.

Zásady používání souborů cookie

ZIGMUND INTERNATIONAL S.R.L, rumunská právnická osoba, se sídlem Str. Bishop Radu no. 7A, místnost č. 1, Bukurešť, sektor 2, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. j40/16552/2020, jedinečný registrační kód/kód RO43400108, vám jako správce údajů zasílá toto oznámení o používání souborů cookie, aby vám vysvětlila, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje.

Přečtěte si prosím toto oznámení o souborech cookie na začátku vaší interakce s našimi webovými stránkami.
Tyto webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich webových stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, které mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které jste těmto partnerům poskytli nebo které shromáždili při využívání jimi nabízených služeb. Údaje uložené v souborech cookie používaných na našich webových stránkách nikdy neuvádějí osobní údaje, na jejichž základě by bylo možné zjistit individuální identitu. Pokud budete pokračovat v používání našich webových stránek, souhlasíte s našimi soubory cookie.

Co je soubor cookie a k jakému účelu se používá?
Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen a/nebo přečten vaším webovým prohlížečem na pevném disku nebo v paměti použitého zařízení (například: počítač, notebook nebo chytrý telefon) v závislosti na navštívených webových stránkách Soubory cookie také zajišťují bezpečnější a rychlejší interakci s webovými stránkami, protože si mohou zapamatovat vaše preference (například: přihlašovací údaje, používaný jazyk), uložené informace jsou čteny webovou stránkou, která je vytvořila (soubor cookie první strany), nebo jinou webovou stránkou, které patří (soubor cookie třetí strany), když znovu navštívíte webovou stránku pomocí stejného zařízení.

Jak můžete soubory cookie ovládat
Souhlas se soubory cookie můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete soubory cookie zablokovat nebo odstranit buď prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče, nebo pomocí softwaru poskytovaného třetími stranami, nebo podle konkrétních pokynů pro jednotlivé kategorie souborů cookie v následujících oddílech. V každém případě se může stát, že při zakázání souborů cookie budete mít problémy s používáním některých částí webových stránek.

Pokud chcete odstranit soubory cookie uložené ve vašem zařízení a nakonfigurovat webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, můžete použít nastavení předvoleb ve webovém prohlížeči. Nastavení prohlížeče týkající se souborů cookie obvykle najdete v nabídkách "Možnosti", "Nástroje" nebo "Předvolby" webového prohlížeče, který používáte k přístupu na naše webové stránky. V závislosti na existujících webových prohlížečích lze soubory cookie zakázat různými způsoby. Další informace získáte na webových stránkách svého prohlížeče:
- Nastavení aplikace Internet Explorer - Internet Explorer;
- Nastavení Firefoxu - Firefox;
- Nastavení Chrome - Chrome;
- Nastavení Safari - Safari;
- Nastavení okrajů - Edge; Nastavení Opery - Opera.

Chcete-li se o souborech cookie dozvědět více, navštivte stránku www.allaboutcookies.org, která poskytuje další informace o behaviorální reklamě a ochraně osobních údajů online.

C. Typy existujících souborů cookie
Podle funkce a účelu, ke kterému se soubory cookie používají, se obvykle dělí do následujících kategorií:

Nezbytně nutné soubory cookie vám umožňují procházet webovými stránkami a používat jejich základní funkce. Obvykle se instalují pouze v reakci na vaše akce, které se rovnají žádosti o službu. Právní předpisy nám umožňují instalovat soubory cookie tohoto typu do vašeho zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz stránek. Podrobnosti o souborech cookie používaných v této kategorii naleznete v části Podrobnosti o používaných souborech cookie. Soubory cookie s preferencemi se používají k tomu, abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na naše webové stránky, a umožňují nám poskytovat vám lepší a personalizovanější funkce, například zapamatovat si vaše preference. Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace a nemohou sledovat vaše prohlížení na jiných webových stránkách. Podrobnosti o souborech cookie používaných v této kategorii naleznete v části Podrobnosti o používaných souborech cookie.
- Statistické a výkonnostní soubory cookie nám umožňují rozpoznávat a počítat uživatele a shromažďovat informace o tom, jak jsou webové stránky používány (například: které stránky uživatel otevírá nejčastěji a zda se mu na některých stránkách zobrazují chybová hlášení). To nám pomáhá zlepšit fungování našich webových stránek a zajistit, abyste snadno našli to, co hledáte. Podrobnosti o souborech cookie používaných v této kategorii naleznete v části Podrobnosti o používaných souborech cookie.
- Marketingové a cílové soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu našich webových stránek, navštívené stránky a odkazy, které jste navštívili. Tyto informace používáme k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější. Současně se používají k omezení frekvence, s jakou se vám reklama zobrazuje, a k měření účinnosti reklamních kampaní. Tyto informace můžeme také sdílet s třetími stranami (například: externími poskytovateli služeb) za stejným účelem. Podrobnosti o souborech cookie používaných v této kategorii naleznete v části Podrobnosti o používaných souborech cookie.
- Další typy souborů cookie, které mohou být použity později. Pokud budeme používat další typy souborů cookie, budeme vás o tom informovat aktualizací těchto informací.

Podrobnosti o použitých souborech cookie:

Typ souboru cookie

Název souboru cookie

Poskytovatel

Typ

Vyprší platnost

Potřebné

wttcrm_sessions

cart

https://ecowalburg.cz/

https://ecowalburg.cz/

HTTP

HTTP

1 den

1 den

Data jsou odesílána na adresu: Germania (vhodné)

 

_cfduid

cloudflare.com

HTTP

1 den

Data jsou odesílána na adresu: SUA (vhodné)

Statistiky a výkonnost

_ga 

https://ecowalburg.cz/

HTTP

2 roky

_gat 

https://ecowalburg.cz/

HTTP

1 den

Data jsou odesílána na adresu: Germania (vhodné)

_gid 

https://ecowalburg.cz/

HTTP

1 den

Data jsou odesílána na adresu: Germania (vhodné)

collect

google-analytics.com

Pixel

Relace

Data jsou odesílána na adresu: SUA (vhodné)

V současné době se snažíme zajistit, aby byl tento seznam všech souborů cookie používaných na webových stránkách úplný, a chceme toto oznámení o souborech cookie aktualizovat.

Vyzýváme vás, abyste tuto stránku čas od času navštívili a sledovali změny, které provádíme. Může se však stát, že tento seznam bude neúplný nebo neaktuální.

Pokud potřebujete potvrzení o námi používaných souborech cookie, kontaktujte nás na emailové adrese info@ecowalburg.cz.

Conditii retur

In cazul in care nu sunteti multumiti de produs sau doriti sa-l schimbati din alte motive, acestea sunt conditiile de retur:
Expediere prin orice firma de curierat din Romania (NU COLABORAM CU POSTA ROMANA) la adresa: Str. Episcop Radu nr. 7A, Camera nr. 1, Bucuresti Sector 2, Romania, tel 0768 724 724, cu taxele de livrare platite de expeditor (client), ramburs 0.

* expedierea trebuie realizata in primele 30 de zile de la data primirii coletului.
** nu pot fi trimise produsele ale caror sigiliu a fost indepartat si/sau produsele au fost folosite.
*** in cazul in care produsele au ajuns deteriorate la adresa dvs din cauza transportului (sau alte motive care nu tin de client) inlocuirea va fi gratuita.

Din momentul in care coletul ajunge in depozit se analizeaza situatia si se restituie banii intr-un cont bancar furnizat de client, in termen de 3-5 zile lucratoare.